Rövid önéletrajz
 

42 éves vagyok, tősgyökeres csömöri családból származom. Itt jártam általános iskolába, majd a közeli Szerb Antal Gimnáziumban érettségiztem. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán filozófia szakos középiskolai tanári diplomát szereztem. Később szintén az ELTE-n, a Társadalomtudományi Karon a szociológia egyetemi szakot, majd később a szociológia doktori (PhD) iskolát is elvégeztem. Doktori disszertációmat a magyarországi civil szervezetekről írom.

1996-ban megalapítottam a JELTÁRS Jelenkor Társadalomkutató Műhelyt. Emellett 2001-ben az Ifjúsági és Sportminisztérium háttérintézményeként létrejött Nemzeti Ifjúságkutató Intézet alapító kutatási igazgatója voltam. 1998-tól szakértői munkákat végeztem az oktatási és az ifjúsági tárca számára. 2008. január 1. óta az Oktatási és Kulturális Minisztérium (új nevén: Nemzeti Erőforrás Minisztériuma) háttérintézménye, az Educatio Országos Felsőoktatási Információs Központ vezető elemzőjeként dolgozom.

Nemzetközi kutatásaim révén széleskörű kapcsolatokkal rendelkezem nemcsak a hazai, de a közép-európai tudományos, kulturális és közéleti szférában is. Ezen belül különösen a határon túli magyar közösségek (főként Erdély, Felvidék, Vajdaság és Kárpátalja) meghatározó tudományos és közéleti személyiségeivel is jó kapcsolatokat ápolok.

A nyolcvanas évek második felében részt vettem az országos hallgatói önkormányzati mozgalomban (később erről írtam a szociológia diplomamunkámat). 1990–1998 között képviselőként tevékenykedtem Csömör Nagyközség Önkormányzatában. Ezt követően aktív civil helyi érdekvédelmi tevékenységet folytattam.

Tizenöt éves koromig igazolt játékosa voltam a Csömör KSK kézilabdacsapának. Ezután évekig játszottam a budapesti Építők SC ifjúsági futballcsapatában.

 

 
 

Csömöri közéleti tevékenységem
 

1990-ben és 1994-ben is bizalmat szavaztak nekem a csömöri választópolgárok, és nyolc évig az önkormányzat legfiatalabb, és egyedüli pártoktól független képviselőjeként tevékenykedhettem a település fejlődése érdekében. Először az Under Csap Kulturális Ifjúsági Egyesület, majd négy évvel később a már több más civil szervezetet is tömörítő Polgári Szövetség Csömörért jelöltjeként választottak képviselővé.

Elsősorban a környezetvédelem és az oktatás, kultúra területén voltam aktív. Ezenkívül én kezdeményeztem az önkormányzati újság, a Csömöri Hírmondó (és állandó melléklete, a Helyi Adattár) elindítását, amelynek öt évig felelős szerkesztője voltam. A helyi fiatalok továbbtanulását, idegen nyelvi képzését és a csömöri kulturális csoportok, illetve művészek támogatását felvállaló, önálló képviselői indítványom eredményeként létrehozott Csömöri Kulturális Alapítványnak nyolc évig voltam a kuratóriumi elnöke. Képviselői megbízatásom nyolc éve alatt az akkori önkormányzati vezetés (amely nagyrészt megegyezik a jelenlegivel is) legélesebb kritikusának számítottam, ám emellett minden, általam pozitívnak tartott kezdeményezést támogattam. Nyolc év után nem indultam újra a választáson, mert úgy láttam, szinte egyedül vívom a szélmalomharcot az önkormányzatban.

Az elmúlt tizenkét évben sem szakítottam meg kapcsolatomat a csömöri közélettel, hiszen pl. 1996 óta a Majorszegi liget közműtársulásának vezetője voltam, ahol egy új településrész teljes közművesítését koordináltam. Sok más téren is aktív maradtam, pl. a Csapraforgó című helyi közéleti és kulturális folyóirat szerkesztőjeként tevékenykedtem. Ez utóbbi tevékenységeim nagymértékben segítettek abban, hogy a „régi” csömörieken kívül a néhány éve beköltözők problémáit és véleményét is megismerhettem.

Már 2002-ben is nagyon sokan biztattak, hogy induljak el a polgármester választáson. A felkérés rendkívül megtisztelő volt számomra, ám akkor még nem éreztem készen magam a feladatra, már csak fiatal koromból kifolyólag sem. Mivel 2006-ban továbbra is mögöttem sorakoztak fel a változást akaró csömöriek, független polgármesterjelöltként, egy 8 fős szintén független képviselői csapattal összefogva, elindultam a választáson. Nagy sikernek tartom, hogy a nagypolitika által meghatározott közhangulat ellenére, a többi, különböző pártok által támogatott jelölttel szemben a csömöriek közel 40%-a szavazatával támogatta elképzeléseimet és személyemet. Mivel azonban a változást akaró erők szavazati háromfelé szóródtak szét, ezért 174 szavazattal lemaradva második lettem a hatalmon lévő polgármester mögött.

Az utóbbi négy évben tudatosan készültem a közéleti szerepvállalásra, hiszen a választási eredmények ismeretében nyilvánvaló lett: az egyedüli valódi alternatívát a mi csapatunk jelentheti az aktuális faluvezetéssel szemben. 2006 végén ezért megalakítottuk a Csömöri Civil Egyesületet, amelynek többek között tagja lett négy független önkormányzati képviselő, továbbá több más civil szervezet vezetője is. Az Egyesület igen hamar komoly és hatékonyan érdekvédelmi tevékenységbe kezdett több területen (M0-s elmaradt környezetvédelmi beruházásai, helyi erdők védelme), és megpróbált valódi helyi nyilvánosságot teremteni a település ügyeinek. Ennek szellemében hoztuk létre a Civil Szó nevű hírlevelünket, majd a Csömöri Hírek honlapunkat (www.csomorihirek.com), amely egyben az első mindmáig egyetlen független helyi hírportál. Emellett különböző településfejlesztési fórumokat is szerveztünk. Az Egyesületnek kezdettől elnöke vagyok.

Mivel a csömöri polgárok részéről töretlennek éreztem a felém megnyilvánuló bizalmat, a négy év alatt tudatosan készültem a polgármesteri feladatra. 2010 őszén ismét pártoktól függetlenül, a Csömöri Civil Egyesület támogatásával indulok a polgármester-választáson.
 

Közéleti írásaim
 

Sok-e a diplomás vagy kevés? (Hír TV 2010. augusztus 8.)
Indulás a 2010. évi csömöri választáson (Civil Szó 2010/2)
A település költségvetési problémáiról (Civil Szó 2010/1)
Az európai uniós választások helyi vonatkozásai (Csömöri Hírek 2009.06.07)
Nyílt levél a polgármesternek és az alpolgármesternek (Civil Szó 2009/2)
Az önkormányzat tevékenységéről a külterületeken (Civil Szó 2009/1)
Az önkormányzat munkájának értékelése 2006-2008. (Civil Szó 2008/3-4)
Az M0-s – szolidaritás és egyéni érdek (Csapraforgó 2008/3)
Az önkormányzat és a civil szervezetek (Csapraforgó 2008/1)
Köszönet Solymár Péter evangélikus lelkésznek (Csömöri Hírmondó 2007 augusztus)
Csömörről készült szociológiai kutatás eredményei (Csömöri Hírmondó)
Környezetvédelmi események 1990 után Csömörön (Csapraforgó 2007/2-3)
Interjú a 20006. évi választásokról (Csapraforgó 2006/1)
Az önkormányzat és a helyi értelmiség (Csapraforgó 2004/1)
Az önkormányzat faluszépítési programja (Csapraforgó 2004/2)
A képviselőtestület munkájáról (Csapraforgó 2003/május-június)
 

Készül Csömör új fejlesztési terve! Várjuk az Ön javaslatát, észrevételét is!
 

A Csömöri Civil Egyesület tagjaival és országosan is elismert szakértőivel olyan választási program megalkotásán dolgozunk, amelynek megvalósítása garanciát jelenthet arra, hogy a település pozitív adottságait az eddigieknél sokkal jobban kihasználva Csömör fejlett, szép, gondozott és egészséges életkörülményeket biztosító faluvá válhasson, ahol az itt élők számára magas színvonalú szolgáltatások és infrastruktúra áll rendelkezésre.

Az elmúlt években számos helyi polgár segítette ötleteivel, javaslataival az érdekvédő munkánkat.

Várjuk az Ön észrevételeit, javaslatait is! Tegyük együtt igazi otthonunkká Csömört!

Csömöri Civil Egyesület
csomori.civil@invitel.hu
csomori.civil@freemail.hu 

Az Egyesület részletes programját szeptemberben tesszük közzé.

Fábri István és a független képviselőjelöltek négy évvel ezelőtti programjának számos pontja még ma is aktuális, megfontolásra érdemes javaslatot tartalmaz, ezért ajánljuk mindenki figyelmébe: Választási program 2006.
 

Hiteles, hozzáértő és tenni akaró képviselőket Csömör önkormányzatába!
 

Az önkormány közel sem csak a polgármester személyétől függ, hanem a képviselő-testület összetételétől. A falu vezetése nem egyszemélyes vállalkozás.

Az országgyűlés döntése értelmében Csömörön is jelentősen csökken a képviselők létszáma, 13 főről 8 főre.

Egyesületünkben hónapok óta alakítjuk a csapatunkat, július közepére a 8-ból 6 fő indulása biztos. Kósa István és Tihanyi Ferenc jelenlegi független önkormányzati képviselők mellett Biró Attila közgazdász, településfejlesztési szakember, Eigler Tamás villamosmérnök és Pásztor Sándor vállalkozó, a Rendszer Kft. könyvelési iroda vezetője indul egyesületi színekben. Nem csak egyesületi tagokban gondolkodunk azonban, amit bizonyít, hogy jelöltünk lesz Tormay-Lesták Mária vegyész, akit elsősorban iskolai és kulturális rendezvényekről ismernek a legtöbben, mint sokoldalú előadót. Sőt, független képviselőjelöltet is támogatunk Boross Jenő, az ismert csömöri vendéglátó-ipari szakember személyében, aki a szomszédos Kistarcsán működő Nosztalgia étterem tulajdonosa.
 

Élhetőbb falut! Szép, egészséges környezetet!
A Csömöri Civil Egyesület 2010-os választási programja
 

Az Egyesület 19 pontban foglalta össze a faluval kapcsolatos célkitűzéseit, amely több tekintetben is hasonló célokat, elveket tartalmaz, mint a négy éve függetlenként induló Fábri István polgármesterjelölt akkori programja. Kiemelt helyet kaptak az ifjúságot, a gyermekeket érintő területek, mint az iskola és az óvoda bővítése, a bölcsődei gondok megoldása, a fiatalok továbbtanulásának támogatása, illetve a húszas-harmincas korosztály szabadidő-eltöltési lehetőségeinek szélesítése. Emellett a fontosabb tervek között szerepel a közlekedésbiztonság megteremtése: a HÉV-átjáró és az iskola előtti tarthatatlan állapotok rendezése, az egész településen zebrák felfestése, a falu és Budapest közötti két bekötő úton kerékpárút építése, továbbá új ötletként a helyi iskolabusz működtetése. Szintén a közlekedés témaköréhez tartozik az éjszakai BKV-buszjárat kivezetése Csömörre.

A fentieken túl számos területet (mint pl. egészségügy, környezetvédelem, sport, kulturális élet) érint az egyesület programja. Több pontban taglalja a dokumentum az önkormányzat gazdálkodását. Ezen belül különösen az átláthatóbb gazdálkodást, a saját bevétel növelésének fontosságára utalnak az egyes pontok, illetve a falu eladósodására utal a dokumentum. Részletes programot szeptember első felére ígérnek a jelöltek.

A Csömöri Civil Egyesület rövid választási programja alább olvasható.

 
 

Fábri István

a Csömöri Civil Egyesület polgármester-jelöltje

e-mail